Alkohol na jachcie

 1. Jak to jest z piciem alkoholu na jachcie?

 a) Za jacht odpowiada w/g przepisów prawa tzw. kierownik statku.

b) Jeżeli istnieją wątpliwości, kto jest 'kierownikiem statku’ cała załoga jest poddana badaniu trzeźwości (podczas rutynowej kontroli przeważnie osoba stojąca za sterem, w przypadku jakiegoś wypadku czy kolizji zawsze badaniu poddawana jest cała załoga). O faktycznej winie rozstrzyga sąd.

c) Jeżeli kierownikiem statku jest osoba inna niż stojąca w danym momencie za sterem – każdy odpowiada za swoje ewentualne przewinienia. Przykładowo – kierownik statku jest pijany, ale nie kieruje jachtem. Jachtem kieruje osoba bez uprawnień. W tym przypadku kierownik statku odpowiada 'za pijaństwo’, a sternik odpowiada za żeglugę bez wymaganych uprawnień (o ile są wymagane).

d) Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany (w określonych przypadkach czasowo lub na zawsze), nawet wówczas, jeżeli osoba nie posiada jeszcze urawnień do ich prowadzenia.

e) Jeżeli trzeźwa załoga godzi się na to, aby kierownik statku kierował jachtem pod wpływem alkoholu – może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za 'pomocnictwo’ w przestępstwie. Każdy ma ustawowy obowiązek poinformować odpowiednie 'organy’ o przestępstwie (ma to szczególną wagę w przypadku wypadków śmiertelnych).

Pytań i różnych możliwosci, kombinacji sternik-załoga jest tak wiele, że musielibyśmy zatrudnić kancelarię prawniczą tylko do rozpatrywania różnych możliwych przypadków.
Generalnie należy przyjąć zasadę, że po alkoholu nie powinno sie pływac, kierownik statku (przeważnie sternik) musi być bezwzględnie trzeźwy.

2. Jakie przepisy prawne to regulują ?

Prowadzenie jachtu „na silniku” traktowane jest przez sąd dokladnie tak samo, jak prowadzenie samochodu (pojazd mechaniczny)

Jeżeli jacht nie posiada silnika lub jest to np. rower wodny, kajak – przestępstwo traktowane jest jak np. prowadzenie tradycyjnego roweru pod drodze publicznej (inny pojazd – rower, szlak żeglowny – droga publiczna)
Art. 87. § 1.
Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 2.
Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 42. § 1.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
§ 2.
Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.
§ 3.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.
§ 4.
Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny
w warunkach określonych w § 3.

Z tego wynika, ze 'bezkarnie’ można prowadzić jacht żaglowy (bez silnika), rower wodny, kajak po pijanemu tylko poza szlakiem (np. jezioro Wojnowo, Stregiel).

W tawernach na szlaku juz pojawiaja się alkomaty w barach (np. w Zęzie w Sztynorcie), gdzie za niewielką oplatą można sobie 'dmuchnąc’ przed wypłynięciem 🙂