NAJBLIŻSZY EGZAMIN NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO
nr DSW/454/55/2014-2/16
zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ogłoszenie nr 2/2016

Najbliższy egzamin na stopień żeglarza jachtowego odbędzie się w

Ośrodek MOSiR
09-505 Nowy Duninów
ul.Portowa 1

Egzamin odbędzie się 11.06.2016 o godz. 08:00

Egzamin przeprowadzony zostanie przez Komisję Egzaminacyjną
zatwierdzoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.