Rejsy morskie

 

Rejs morski 2017

Dania, Szwecja i Niemcy


Rejs morski 2016

Norwegia – Szwecja – Dania – Polska

rejsmorski2016

W tym roku w dniu 6.08. lecimy z Gdańska do Bergen w Norwegii i przejmujemy s/y Lady B.
Załoga wraz z kapitanem liczy 12 osób. Planowana trasa to:

Bergen – Oslo – Goeteborg – Kopenhaga – Świnoujście

Listę uczestników zamknęliśmy w listopadzie 2015r. Rejs kończymy 20.08. 2016r. w Świnoujściu.

 Chorwacja 2015

W roku 2015 planujemy dwutygodniowy rejs morski po Adriatyku. Rejs ma charakter wyprawy towarzyskiej, a zatem nie ogłaszamy naboru. Udało nam się wyczarterować świetny dziewięcioosobowy jacht za który każdy z uczestników zapłaci armatorowi 1000 zł. Za kolejne 1000 zł. na osobę dokonamy wszelkich opłat, wyżywimy się i dojedziemy w jedną i drugą stronę pod dom. Całe 2000 zł. za wszystko ( bez wyjątku oraz ukrytych kosztów ) za całe 2 tygodnie na morzu, to jest to o co chodzi prawdopodobnie wszystkim poszukującym przygody żeglarskiej. Rejs planujemy w terminie 26.09. – 10.10.2015r. Wypływamy ze Splitu, a gdzie popłyniemy, to zależeć będzie od naszej fantazji.


Kurs żeglarski na stopień jachtowego sternika morskiego 2014

Jak co roku żeglowaliśmy po naszym kochanym Bałtyku.

Tegoroczną przygodę morską rozpoczęliśmy w Górkach Zachodnich. Przygoda była tym bardziej ekscytująca, bo połączona z kursem na stopień jachtowego sternika morskiego. Trasę rejsu wyznaczyły nam warunki meteo.

Dopłynęliśmy więc do Gotlandii.                     

Gotlandia. Największym miastem, a jednocześnie stolicą jest Visby. Od XI do XIV wieku wchodziło w skład północnoniemieckiej Hanzy. Gotlandia, w 1361 została zajęta przez Duńczyków. W XIV i XV wieku była ważnym ośrodkiem bałtyckiego piractwa, na wyspie mieli swą siedzibę Bracia Witalijscy, którzy zajęli całą wyspę w roku 1394. W roku 1398 piratów przepędził Zakon krzyżacki. Zakon odsprzedał wyspę Szwecji w roku 1409 Formalnie została przyłączona do Danii dopiero na mocy traktatu podpisanego w Szczecinie (1570). W wyniku szwedzko-duńskiego pokoju w Brömsebro z 1645, znalazła się pod władaniem Szwecji

Z Visy popłynęliśmy do Sztokholmu przez cudowne szkiery, gdzie zakończyliśmy pierwszy etap kursu.

Szkiery Sztokholmskie. Największy archipelag na Bałtyku składa się z około 24 tysięcy wysp i wysepek. Cały archipelag jest przykładem wybrzeża szkierowego. Największe miasta archipelagu poza Sztokholmem to Gustavsberg oraz Vaxholm. Wieś Ytterby, znana z tego, że dała nazwę 4 pierwiastkom (erb, terb,iterb i itr), leży na wyspie Resarö, w Archipelagu Sztokholmskim.

Po częściowej wymianie załogi popłynęliśmy w kierunku Mariehamn na wyspach alandzkich.

Wyspy Alandzkie. Archipelag wysp politycznie należący do Finlandii, stanowiący jednak osobny podmiot z dużą autonomią, położony u wejścia do Zatoki Botnickiej. Status wysp jest gwarantowany międzynarodowo, ostatnio przez traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. Archipelag liczy 6757 Jedynym miastem i zarazem stolicą jest Maarianhamina (szw. Mariehamn). Na Wyspach Alandzkich występuje całkowity zakaz manewrów wojskowych oraz zakaz przelotów samolotów lotnictwa wojskowego – obszar Wysp Alandzkich jest strefą zdemilitaryzowaną.

Niestety w związku z awarią jachtu nie dopłynęliśmy do Mariehamn. Pomachaliśmy jedynie wyspom i skierowaliśmy się na południe.

Po dwóch dobach dotarliśmy do Ventspils – Windawa. Wydzielone miasto na Łotwie, położone u ujścia rzeki Windawy (Venty), w zachodniej części Kurlandii, duży niezamarzający port przeładunkowy. Miasto zostało po raz pierwszy wspomniane w kronikach w 1290 roku. Windawa została założona przez niemiecki zakon kawalerów mieczowych, władający w XIV wieku ziemiami obecnej Łotwy. Bracia zakonni wybudowali u ujścia rzeki Windawy zamek, wokół którego rozwinęła się osada handlowa. W 1378 otrzymała ona prawa miejskie, była również członkiem Hanzy. Już w tym czasie powstał tutaj ważny port. Od 1561 Windawa należała do Księstwa Kurlandii i Semigalii, lenna Rzeczypospolitej. W 1659 r. została zdobyta przez Szwedów pod dowództwem Douglasa. W 1795 włączona do Cesarstwa Rosyjskiego. Od XIX wieku ważny ośrodek kultury łotewskiej. Do 1914 r. ważny ośrodek eksportu zboża, lnu i drewna. Podczas I wojny światowej (wrzesień 1914) windawska latarnia morska stała się celem ataku niemieckiej marynarki wojennej. Windawa znalazła się pod okupacją niemiecką w 1915 r. W styczniu 1919 r. miasto zostało zajęte przez bolszewików, a w lutym ponownie przez wojska niemieckie znajdujące się nadal na terytorium Łotwy. W czerwcu tegoż roku Windawa została wyzwolona przez oddziały łotewskie. W 1921 r. liczyła 7.200 mieszkańców. Jesienią 1939 r. ZSRR wymusił na Łotwie pozwolenie na utworzenie baz wojskowych w szeregu miast, w tym i w Windawie. Okupowana przez wojska sowieckie w czerwcu 1940 r., 29 czerwca 1941 r., po bombardowaniu przez Luftwaffe zajęta przez Niemców. Do ponownej okupacji sowieckiej w 1945 r. miasto było ośrodkiem masowych ucieczek przez Bałtyk ludności łotewskiej do Szwecji.

Po krótkiej przerwie i kilku prysznicach popłynęliśmy na egzamin do Liepaji.

Liepaja – Lipawa. Została założona przez plemiona Kurów zajmujące się rybołówstwem w 1253 roku. W 1263 zakon kawalerów mieczowych, po połączeniu się z zakonem krzyżackim założył tutaj osadę Libau. Nazwa Liepāja weszła do powszechnego użycia po 1560 roku. W 1625 książę Kurlandii i Semigalii Fryderyk Kettler nadał osadzie prawa miejskie, potwierdzone przez króla Polski Zygmunta III Wazę w 1626 roku. Od II rozbioru Polski w 1793 był to jedyny port I Rzeczypospolitej. Podczas Powstania kościuszkowskiego wybuchło tu Powstanie kurlandzkie. W 1795, po upadku księstwa Kurlandii w wyniku III rozbioru Polski, Lipawa została przyłączona do Cesarstwa Rosyjskiego. W czasie powstania styczniowego, tą drogą sprowadzano uzbrojenie dla powstańców (m. in. sztucery z Belgii). W XIX wieku miasto szybko rozwijało się jako główny bałtycki port Rosji, a na początku XX wieku stało się miejscem, z którego wielu obywateli rosyjskich udawało się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. W 1876 doprowadzono tutaj kolej, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwinął się port, zdolny przyjmować towary z całej Rosji. Podczas I wojny światowej Lipawa była okupowana przez Niemcy, po zakończeniu wojny i ogłoszeniu niepodległości przez Łotwę przez 6 miesięcy miasto pełniło funkcję tymczasowej stolicy, przed przybyciem rządu do Rygi. Podczas II wojny światowej Lipawa uległa znacznym zniszczeniom, a terror okresu stalinowskiego sprawił, że została częściowo wyludniona, głównie przez deportacje na Syberię, ale również przez ucieczki mieszkańców miasta na zachód. Podczas okupacji sowieckiej w latach 1945–1991 port w Lipawie przestał pełnić funkcje handlowe, gdyż utworzono tam (w północnej części miasta, dzielnica Karosta) duży port Marynarki Wojennej ZSRR i bazę okrętów podwodnych. W 1991 port ponownie otwarto dla statków handlowych, zaś ostatni żołnierze sowieccy opuścili Lipawę w 1994 roku.

Egzamin na stopień jachtowego sternika morskiego zdali wszyscy. GRATULACJE !!!

Wróciliśmy do Górek Zachodnich, zdaliśmy jacht i z łezką w oku pożegnaliśmy się na czas jakiś z kochanym Bałtykiem.