Ubezpieczenie na kursie

Organizując kursy żeglarskie ubezpieczamy obowiązkowo zarówno kadrę instruktorską ubezpieczeniem OC i NW, jak i członków kursu ubezpieczeniem NW. Przez wiele lat korzystamy z usług PZU S.A., jako ubezpieczyciela i współpracę tą cenimy sobie wysoko. Korzystamy zwykle z ubezpieczenia zbiorowego osób uczestniczących w kulturze fizycznej „ PZU SPORT „ / dotyczy kursów żeglarskich na stopnie żeglarskie /. Nie ukrywamy, że suma ubezpieczenia zwykle nie przekracza kwoty 5 – 10 tys. zł. Zdajemy sobie sprawę, że jest to kwota stosunkowo niska, ale wyższa kwota ubezpieczenia miałaby wpływ na wzrost ceny za kurs żeglarski. Każdy z uczestników kursu żeglarskiego może się doubezpieczyć indywidualnie o czym jest poinformowany. Ubezpieczenie – nawet to niskie jest obowiązkowe i zgodne z prawem.

 Ubezpieczeniem mogą być objęci :

  • zarejestrowani zawodnicy wszelkich związków, klubów, organizacji, kół, ognisk i zespołów sportowych,
  • osoby niezarejestrowane biorące udział w imprezach i zawodach / w tym w kursach    żeglarskich,
  • osoby uprawiające sport rekreacyjnie / w tym w kursach żeglarskich /.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Ubezpieczenie może być zawierane w zakresie pełnym lub ograniczonym. Jako Szkoła Żeglarstwa „ DAGRA „ korzystamy zawsze z pełnego zakresu ubezpieczenia.