Program szkolenia na patent
żeglarza jachtowego

 Przepisy

 • prawo drogi na wodach śródlądowych,
 • sygnały wzywania pomocy,
 • znaki i sygnały stosowane na wodach śródlądowych,
 • przepisy lokalne,
 • zasady postępowania w razie wypadku i awarii; ubezpieczenia,
 • zasady zachowania się na jachcie, obyczaje żeglarskie, flagi i bandery,
 •  zasady organizacji regat; podstawowe przepisy,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska.

Budowa jachtów

 • podstawowe nazewnictwo części składowych typowego jachtu śródlądowego,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
 • podstawowe elementy i obsługa współczesnego jachtowego silnika przyczepnego.

Teoria żeglowania

 • kursy względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, zawietrzność i nawietrzność, praca żagli,
 • zapobieganie wywrotkom – stateczność, działanie steru.

Locja

 • oznakowanie nawigacyjne na wodach śródlądowych,
 • zagrożenia i przeszkody żeglugowe, informacje o budowlach hydrotechnicznych.

Meteorologia

 • skala Beaufort’a z opisem,
 • typowe zjawiska meteorologiczne, bryzy, odbicia, szkwały itp. Zjawiska niebezpieczne i ich oznaki.

 Ratownictwo

 • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
 • wywrotka jachtu – zachowanie załogi i ratowanie wywróconego jachtu,
 • człowiek w wodzie – niebezpieczeństwa,
 • zagrożenia pożarowe,
 • manewr ” człowiek za burtą ”.

Prace bosmańskie

 • podstawowe węzły żeglarskie i mocowanie lin do osprzętu.

Manewrowanie jachtem

 • klar do wypłynięcia i portowy,
 • podstawy cumowania i kotwiczenia,
 • obsługa żagli i osprzętu,
 • manewrowanie jachtem o powierzchni żagli min. 15 m2 pod żaglami,
 • manewrowanie jachtem żaglowym pod silnikiem.

Uprawnienia posiadacza patentu Żeglarza Jachtowego

Stopień żeglarza jachtowego / ż.j. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m. na morzu po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Program szkolenia – Szkoła Żeglarstwa Dagra