PATENTY ŻEGLARSKIE

Patenty i stopnie żeglarskie
/ opracował Wojciech Zmysłowski k.j. /

9 kwietnia 2013r. Minister Joanna Mucha podpisała rozporządzenia o uprawianiu turystyki wodnej oraz nowym systemie uprawnień żeglarskich i motorowodnych.

Dotychczas nadane patenty zachowują swoją ważność,

Od kwietnia 2013 roku obowiązują następujące stopnie i patenty żeglarskie:

1. Patent ŻEGLARZA JACHTOWEGO / ż.j. /

Stopień żeglarza jachtowego / ż.j. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m. na morzu po morskich wodach wewnętrznych, a na pozostałych wodach morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego / ż.j. / wymagane jest:

 • ukończone 14 lat,
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • w przypadku osoby niepełnoletniej pisemna zgoda rodziców,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.

2. Patent JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO / j.st.m. /

Stopień jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń i jachtów o długości kadłuba do 18 m. po wodach morskich. 

Od kandydata na stopień jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / wymagane jest:

 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • staż morski min. 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.

3. Patent KAPITANA JACHTOWEGO / k.j. /

Stopień kapitana jachtowego / k.j. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez ograniczeń po wadach śródlądowych i wodach morskich

Od kandydata na stopień kapitana jachtowego wymagane jest:

 • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego / j.st.m. /,
 • zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / o łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m.,  jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości całkowitej powyżej 20 m. oraz min. 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów.

Koniec nowych uprawnień żeglarskich i motorowodnych.

Patenty i stopnie żeglarskie obowiązujące do 2013r. / dla porównania / bez komentarza /

1. Patent ŻEGLARZA JACHTOWEGO / ż.j. /

Stopień żeglarza jachtowego / ż.j. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń, oraz do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m. po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej co najmniej patent żeglarza jachtowego / ż.j. /.

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego / ż.j. / wymagane jest:

 • ukończone 12 lat,
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • w przypadku osoby niepełnoletniej pisemna zgoda rodziców,
 • ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego / ż.j. /,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.

2. Patent STERNIKA JACHTOWEGO / st.j /

Stopień sternika jachtowego / st.j. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 12 m. po wodach Morza Bałtyckiego i innych mórz zamkniętych oraz innych wodach morskich w strefie do 20 Mm od brzegu.

Od kandydata na stopień sternika jachtowego / st.j. / wymagane jest:

 • ukończone 18 lat,
 • wskazane jest posiadanie stopnia żeglarza jachtowego / ż.j. /,
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • ukończone szkolenie na stopień sternika jachtowego / st.j. /,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień sternika jachtowego / st.j. / przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ.

3. Patent JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO / j.st.m. /

Stopień jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m. po wodach morskich.

Od kandydata na stopień jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / wymagane jest:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia sternika jachtowego / st.j. /,
 • zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia,
 • odbycie co najmniej trzech rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego / st.j. / , o łącznym czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej od 12 do 18 m. oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m.
 • złożenie przed zespołem weryfikacyjnym PZŻ wniosku o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / wraz z kompletem zaświadczeń oraz opinii z rejsów.

4. Patent KAPITANA JACHTOWEGO / k.j. /

Stopień kapitana jachtowego / k.j. / uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich bez ograniczeń.

Od kandydata na stopień kapitana jachtowego wymagane jest:

 • posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego / j.st.m. /,
 • zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia,
 • odbycie co najmniej sześciu rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego / st.j. / o łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu /statku/ o długości całkowitej od 10 do 18 m. po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego / j.st.m. / oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.
 • złożeniu przed zespołem weryfikacyjnym PZŻ wniosku o wydanie patentu kapitana jachtowego wraz z kompletem zaświadczeń oraz opinii i kart rejsu samodzielnie prowadzonych rejsów.

Osobom nie posiadającym uprawnień żeglarskich pozostaje żeglować mniejszymi jachtami z silnikiem o niewielkiej mocy. Nie posiadając żadnych uprawnień można pływać jachtem żaglowym o długości całkowitej nie przekraczającej 7,5 m. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy bez odpowiedniego przygotowania warto ryzykować oraz, czy znajdzie się armator, który wyczarteruje jacht osobie bez uprawnień mimo, że zezwalają na to przepisy.


Międzynarodowy certyfikat ICC

Polska przyjęła Rezolucję nr.14 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, która zmierzała do ujednolicenia przepisów dotyczących wymagań stawianych osobom uprawiającym żeglarstwo. Rezolucja ta przewidywała wprowadzenie międzynarodowego certyfikatu żeglarskiego / ICC /. Niestety przepisy prawa polskiego nie zostały dotychczas dostosowane do wymagań rezolucji, a zatem certyfikat ICC nie jest u nas respektowany, a co za tym idzie nasi żeglarze również nie mają możliwości uzyskania tego certyfikatu w Polsce. Ustawa o kulturze fizycznej nie przewiduje możliwości uprawiania żeglarstwa na podstawie innych dokumentów niż patent uzyskany przez egzamin w Polsce.

 Autor: Wojciech Zmysłowski