kurs-zeglarski-ogloszenie

NAJBLIŻSZY EGZAMIN NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO
nr DSW/454/55/2014-7/15
zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ogłoszenie nr 8/2015

Najbliższy egzamin na stopień żeglarza jachtowego odbędzie się w Ośrodku MOSiR
09-505 Nowy Duninów ul.Portowa 1 w dniach:

03.10.2015 r. godz. 16.00 Egzamin teoretyczny
04.10.2015 r. godz. 09.00 Egzamin praktyczny

Egzamin przeprowadzony zostanie przez Komisję Egzaminacyjną zatwierdzoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.